Established in 1999
Pierwszy i jedyny magazyn lobbingowy w Polsce
The first and only lobbying publication in Poland

POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE

15 lat działalności
Polskie Lobby Przemysłowe, skupiające w swoich szeregach przedstawicieli kluczowych branż rodzimego przemysłu, istnieje od 1993 r. PLP jest jedyną organizacją lobbingową, która w nazwie eksponuje słowo lobbing. A lobbing to sztuka skutecznego wywierania wpływu na decyzje decydentów we władzach ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych wszystkich szczebli. Lobbing to jakość i otwartość działania, skuteczny i trwały element funkcjonowania każdej demokracji parlamentarnej. Kto nie uprawia lobbingu, tego nie ma w grze rynkowej. Gorzej, gdy ktoś lobbuje, ale się do tego nie przyznaje ukrywając się pod płaszczykiem eksperta. Koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego jest dr Paweł Soroka.
Dr Paweł Soroka - koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

29 marca 2008 roku w Warszawie odbyła się uroczystość 15 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – społecznej organizacji opiniotwórczej i opiniodawczej.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dariusz Grabowski - poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele kierownictwa Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, prezesi polskich firm zbrojeniowych i dyrektorzy instytutów działających na rzecz obronności, eksperci i pracownicy naukowi wyższych uczelni, w tym Wojskowej Akademii Technicznej oraz prezesi stowarzyszeń  i  szefowie różnych związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym.

 Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego dr Paweł Soroka odczytał pismo, które do uczestników uroczystości  skierował Prezydent RP Lech Kaczyński. Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON płk dr inż. Józef Makuchowski udekorował grupę działaczy Polskiego Lobby Przemysłowego Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, nadanym przez Ministra Obrony Narodowej. Kilkunastu członkom PLP prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich dr inż. Andrzej Ciszewski wręczył Odznaki im. prof. Henryka Mierzejewskiego i Złote Honorowe Odznaki SIMP. Najwyższe odznaczenie SIMP – Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego otrzymali: Zygmunt Mierzejewski – przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, dr Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i dr Paweł Soroka.

Warto dodać, że SIMP jest partnerem strategicznym Polskiego Lobby Przemysłowego.

W trakcie uroczystości sytuację gospodarki światowej przedstawił ekspert PLP Marek Głogowski, zaś prof. Stanisław Piasecki przeanalizował aktualną sytuację polskiej gospodarki.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa wydawnictw PLP i promocja kolejnego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego, zawierającego opinie, stanowiska i opracowania z roku ubiegłego oraz bogatą dokumentację zdjęciową, kalendarium i wycinki prasowe oraz teksty z Internetu o dokonaniach PLP z lat 1993-2008.

 

                                                                                     

 

        

        

 

DR MISIO

 

"Hipster"

 

Zakładka Linki nr 123

Komentarze, felietony, eventy

WYDARZENIA MIESIĄCA
Lobbysta Schroeder
Piszę tu o decyzjach, które warte są uwagi decydentów. Ku nauce lub przestrodze. Każdego dnia może pojawić się coś nowego. Zapraszam. Damian A. Zaczek całość...
SZTUKA MANIPULACJI
Owoc zakazany
Owoc zakazany to biblijna alegoria grzechu. Ucieleśnia on te ludzkie pragnienia, tęsknoty, którym ulegając popełnia się grzech, a co najmniej moralny występek, nieobyczajność - pisze Mirosław Karwat. całość...


© DAZ PRESS 2007 | Serwis optymalizowany do 1024x768+, windows-1250

Home | O nas | Archiwum | Lobbing | Linki | Kontakt

Jesteś naszym 2397112 Czytelnikiem.